வழக்கறிஞர் க.சக்திவேல் M.COM,BL

தலைவர் - தமிழக முற்போக்கு மக்கள் கட்சி

+91 9444013530

வழக்கறிஞர் எம் எல்.ரவி ML

தலைவர் - தேசிய மக்கள் சக்தி கட்சி

+91 9840850879

செ.செல்வகுமார் BE,MBA.,

தலைவர் - இளந்தமிழர் முன்னணி கழகம்

+91 9788927926